Střední odborná škola a střední odborné učiliště Hustopeče, příspěvková organizace
v
v

Změny v rozvrhu Friday 25. 6.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Vaňkátová Vladimíra -
Valtera Pavel -
Voňková Zdenka -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Gergelová Stanislava
5 odpadá EK EZF1 zrušeno
Nováková Oldřiška
2 odpadá ELM EZF1 zrušeno
3 odpadá ELM EZF1 zrušeno
Pavelka Štěpán
1 odpadá ELZ EZF1 zrušeno
4 odpadá EL EZF1 zrušeno
Tinka Jiří
6 odpadá ZEL EZF1 zrušeno
7 odpadá ESaP EZF1 zrušeno
Změny v rozvrzích tříd
EZF1
1 ELZ odpadá (PAV)
2 ELM odpadá (NO)
3 ELM odpadá (NO)
4 EL odpadá (PAV)
5 EK odpadá (GER)
6 ZEL odpadá (TIN)
7 ESaP odpadá (TIN)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou